ایران پیپر
ارشیو کامل پایان نامه ،پروپوزال ،مقالات فارسی و انگلیسی
پروپوزال با موضوع مشکلات موجود در صنعت گردشگري شهر شيراز در ارتباط با محدوديت مراكز اقامتي
22 فروردين 1397 ساعت 14:02 | بازدید : 34 | | ( نظرات 0 )

بیان طرح مسأله

انسانها در طول دورههاي مختلف زندگي خود براي ديدن جذابيتهاي طبيعي، كشف فرصتهاي اقتصادي، بهرهمندي از امكانات زيستي مناسبتر، آگاهي از تنوعهاي قومي و فرهنگي و ديدار اقوام و آشنايان و بازديد از مكانهاي تاريخي و باستاني بار سفر بستهاند و مشكلات راه را نيز تحمل كردهاند و ازاينرو ميتوان گفت كه گردشگري قدمتي به بلندي تاريخ از لحاظ : بشر دارد كه حاكي از اهميت تاريخي اين صنعت است (جليل وند، 1388)

اقتصادي نيز گردشگري در اقتصاد جهاني از اهميت بالايي برخوردار است و يكي از منابع مهم درآمدهاي ارزي هم - براي جوامع پيشرفته و هم براي كشورهاي درحالتوسعه- مي باشد؛ اهميت صنعت گردشگري براي اينگونه كشورهاي بهقدري بالاست كه بخش بزرگي از برنامه-ريزي ها و سرمايهگذاري ها را به خود اختصاص داده است و نيازمند انجام مطالعات فراوان براي رشد و توسعهي اين صنعت در سطوح ملي و بينالمللي است (رنجبريان، 1385)

اين صنعت در سال 2012 با رشد 4 درصدي نسبت به سال 2011 مواجه بوده است درصد توليد ناخالص داخلي جهاني را صنعت گردشگري ايجاد كرده است. اين / بيشتر از 34درصد كلّ اشتغال جهاني  2ميليون شغل در سراسر جهان ايجاد نموده كه حدود012 ). در قرن بيستويكم پيشرفت فناوري ، را شامل ميشود (سازمان جهاني گردشگريموجب ميشود كه وقت انسان بيش از پيش، آزاد و ثروت او افزون گردد و زمان بيشتري را صرف اوقات فراغت خود نمايد. درواقع نيمهي دوم قرن بيستم را بايد عصر صنعت گردشگري ) از سوي ديگر رشد صنعت گردشگري در ابعاد داخلي و خارجي : نام نهاد (جليل وند، 1388)

برچسب‌ها: , ,

موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب :
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


پروژه برنامه ريزي توليد ( اجراي سيستم توليد به هنگام JIT )
22 فروردين 1397 ساعت 13:01 | بازدید : 37 | | ( نظرات 0 )

چکیده :

 

توليد بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT )  امروزه بعنوان يک تکنيک جدید برنامه ریزی تولید و نيز نگرش فلسفي مديريت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.

بطور كلي JIT نوعي فلسفه توليدي است يا يك هدف بسيار ساده يعني:" اقلام مورد نياز را با كيفيت مورد نياز، به مقدار مورد نياز و دقيقا در زمان مورد نياز" توليد كنيد.

تقسيم بندي هاي انجام شده در ادبيات موضوع JIT دامنه گسترده‌اي در برمي‌گيرد از جمله :JIT بعنوان يک استراتژي ،JIT بعنوان مديريت کنترل موجودي ، مجموعه‌هاي خريد JIT و مديريت توليد JIT استقرار  .

برچسب‌ها: , ,

موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 3


پروپوزال با موضوع مشکلات موجود در صنعت گردشگري شهر شيراز در ارتباط با محدوديت مراكز اقامتي
22 فروردين 1397 ساعت 14:02 | بازدید : 37 | | ( نظرات 0 )

بیان طرح مسأله

انسانها در طول دورههاي مختلف زندگي خود براي ديدن جذابيتهاي طبيعي، كشف فرصتهاي اقتصادي، بهرهمندي از امكانات زيستي مناسبتر، آگاهي از تنوعهاي قومي و فرهنگي و ديدار اقوام و آشنايان و بازديد از مكانهاي تاريخي و باستاني بار سفر بستهاند و مشكلات راه را نيز تحمل كردهاند و ازاينرو ميتوان گفت كه گردشگري قدمتي به بلندي تاريخ از لحاظ : بشر دارد كه حاكي از اهميت تاريخي اين صنعت است (جليل وند، 1388)

اقتصادي نيز گردشگري در اقتصاد جهاني از اهميت بالايي برخوردار است و يكي از منابع مهم درآمدهاي ارزي هم - براي جوامع پيشرفته و هم براي كشورهاي درحالتوسعه- مي باشد؛ اهميت صنعت گردشگري براي اينگونه كشورهاي بهقدري بالاست كه بخش بزرگي از برنامه-ريزي ها و سرمايهگذاري ها را به خود اختصاص داده است و نيازمند انجام مطالعات فراوان براي رشد و توسعهي اين صنعت در سطوح ملي و بينالمللي است (رنجبريان، 1385)

اين صنعت در سال 2012 با رشد 4 درصدي نسبت به سال 2011 مواجه بوده است درصد توليد ناخالص داخلي جهاني را صنعت گردشگري ايجاد كرده است. اين / بيشتر از 34درصد كلّ اشتغال جهاني  2ميليون شغل در سراسر جهان ايجاد نموده كه حدود012 ). در قرن بيستويكم پيشرفت فناوري ، را شامل ميشود (سازمان جهاني گردشگريموجب ميشود كه وقت انسان بيش از پيش، آزاد و ثروت او افزون گردد و زمان بيشتري را صرف اوقات فراغت خود نمايد. درواقع نيمهي دوم قرن بيستم را بايد عصر صنعت گردشگري ) از سوي ديگر رشد صنعت گردشگري در ابعاد داخلي و خارجي : نام نهاد (جليل وند، 1388)

برچسب‌ها: , ,

موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 10


پروژه برنامه ريزي توليد ( اجراي سيستم توليد به هنگام JIT )
22 فروردين 1397 ساعت 13:01 | بازدید : 51 | | ( نظرات 0 )

چکیده :

 

توليد بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT )  امروزه بعنوان يک تکنيک جدید برنامه ریزی تولید و نيز نگرش فلسفي مديريت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.

بطور كلي JIT نوعي فلسفه توليدي است يا يك هدف بسيار ساده يعني:" اقلام مورد نياز را با كيفيت مورد نياز، به مقدار مورد نياز و دقيقا در زمان مورد نياز" توليد كنيد.

تقسيم بندي هاي انجام شده در ادبيات موضوع JIT دامنه گسترده‌اي در برمي‌گيرد از جمله :JIT بعنوان يک استراتژي ،JIT بعنوان مديريت کنترل موجودي ، مجموعه‌هاي خريد JIT و مديريت توليد JIT استقرار  .

برچسب‌ها: , ,

موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 4


پروپوزال با موضوع مشکلات موجود در صنعت گردشگري شهر شيراز در ارتباط با محدوديت مراكز اقامتي
22 فروردين 1397 ساعت 14:02 | بازدید : 36 | | ( نظرات 0 )

بیان طرح مسأله

انسانها در طول دورههاي مختلف زندگي خود براي ديدن جذابيتهاي طبيعي، كشف فرصتهاي اقتصادي، بهرهمندي از امكانات زيستي مناسبتر، آگاهي از تنوعهاي قومي و فرهنگي و ديدار اقوام و آشنايان و بازديد از مكانهاي تاريخي و باستاني بار سفر بستهاند و مشكلات راه را نيز تحمل كردهاند و ازاينرو ميتوان گفت كه گردشگري قدمتي به بلندي تاريخ از لحاظ : بشر دارد كه حاكي از اهميت تاريخي اين صنعت است (جليل وند، 1388)

اقتصادي نيز گردشگري در اقتصاد جهاني از اهميت بالايي برخوردار است و يكي از منابع مهم درآمدهاي ارزي هم - براي جوامع پيشرفته و هم براي كشورهاي درحالتوسعه- مي باشد؛ اهميت صنعت گردشگري براي اينگونه كشورهاي بهقدري بالاست كه بخش بزرگي از برنامه-ريزي ها و سرمايهگذاري ها را به خود اختصاص داده است و نيازمند انجام مطالعات فراوان براي رشد و توسعهي اين صنعت در سطوح ملي و بينالمللي است (رنجبريان، 1385)

اين صنعت در سال 2012 با رشد 4 درصدي نسبت به سال 2011 مواجه بوده است درصد توليد ناخالص داخلي جهاني را صنعت گردشگري ايجاد كرده است. اين / بيشتر از 34درصد كلّ اشتغال جهاني  2ميليون شغل در سراسر جهان ايجاد نموده كه حدود012 ). در قرن بيستويكم پيشرفت فناوري ، را شامل ميشود (سازمان جهاني گردشگريموجب ميشود كه وقت انسان بيش از پيش، آزاد و ثروت او افزون گردد و زمان بيشتري را صرف اوقات فراغت خود نمايد. درواقع نيمهي دوم قرن بيستم را بايد عصر صنعت گردشگري ) از سوي ديگر رشد صنعت گردشگري در ابعاد داخلي و خارجي : نام نهاد (جليل وند، 1388)

برچسب‌ها: , ,

موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 10


پروژه برنامه ريزي توليد ( اجراي سيستم توليد به هنگام JIT )
22 فروردين 1397 ساعت 13:01 | بازدید : 40 | | ( نظرات 0 )

چکیده :

 

توليد بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT )  امروزه بعنوان يک تکنيک جدید برنامه ریزی تولید و نيز نگرش فلسفي مديريت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.

بطور كلي JIT نوعي فلسفه توليدي است يا يك هدف بسيار ساده يعني:" اقلام مورد نياز را با كيفيت مورد نياز، به مقدار مورد نياز و دقيقا در زمان مورد نياز" توليد كنيد.

تقسيم بندي هاي انجام شده در ادبيات موضوع JIT دامنه گسترده‌اي در برمي‌گيرد از جمله :JIT بعنوان يک استراتژي ،JIT بعنوان مديريت کنترل موجودي ، مجموعه‌هاي خريد JIT و مديريت توليد JIT استقرار  .

برچسب‌ها: , ,

موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 4


پروژه برنامه ريزي توليد ( اجراي سيستم توليد به هنگام JIT )
22 فروردين 1397 ساعت 13:01 | بازدید : 43 | | ( نظرات 0 )

چکیده :

 

توليد بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT )  امروزه بعنوان يک تکنيک جدید برنامه ریزی تولید و نيز نگرش فلسفي مديريت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.

بطور كلي JIT نوعي فلسفه توليدي است يا يك هدف بسيار ساده يعني:" اقلام مورد نياز را با كيفيت مورد نياز، به مقدار مورد نياز و دقيقا در زمان مورد نياز" توليد كنيد.

تقسيم بندي هاي انجام شده در ادبيات موضوع JIT دامنه گسترده‌اي در برمي‌گيرد از جمله :JIT بعنوان يک استراتژي ،JIT بعنوان مديريت کنترل موجودي ، مجموعه‌هاي خريد JIT و مديريت توليد JIT استقرار  .

برچسب‌ها: , ,

موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 5


پایان نامه تحلیل نقاط قوت و ضعف گردشگری ورزشی در استان فارس
5 آذر 1397 ساعت 16:30 | بازدید : 316 | | ( نظرات 0 )

چکیده:

گردشگري ورزشي، به عنوان سومین صنعت رایج در جهان، با دو هدف درآمدزایی و اشتغال زایی یکی از منابع  مهم هر جامعه در راستای نیل به اهداف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قلمداد می شود سهم گردشگری کشور از تولید ناخالص ملی فقط ۱ درصد است که با توجه به محدودیت هایی که در کشور ما در ارتباط با گردشگری وجود دارد، موضوع گردشگری ورزشی به لحاظ فرهنگی و ارزشی شرایط مطلوب تر و مناسب تری را ایجاد می کند (قیامی راد و همکاران، ۱۳۸۷). پریسکن (۲۰۰۴) جاذبه های طبیعی ورزشي يك منطقه را داشتن اطلابرنامه ریزی مؤثر، داشتن اطلاعات منظم و دقیق در ارتباط با جاذبه های طبیعی ورزشی منطقه جهت بهره برداری از شرایط بالقوه آنها است.

 

مقدمه

این فصل به بررسی کلیات انجام تحقیق می پردازد . در این راستا، ابتدا مسئله تحقیق بیان شده و سپس ضرورت انجام پژوهش و اهداف پژوهش بیان می شود . در ادامه نیز سوالات، قلمرو و روش تحقیق و هم چنین جامعه آماری آن معین می شود.

1 - 1- بیان مسئله

گردشگری ورزشی به عنوان سومین صنعت رایج در جهان، یکی از کسب و کارهای چند میلیارد دلاري است که

در سال های گذشته همواره رشد سریعی داشته است (خطیب زاده و همکاران، ۱۳۹۳). عدم وجود محدودیت های فضای عملیاتی این فعالیت و ایجاد انواع جدید گردشگری سبب شد این فعالیت از انحصار منابع و یا جاذبه های محدود خارج شده و از قالب های مکانی مشخص و منحصر به جوامع خاص بیرون آید و در مسیر رشد قابل توجهی قرار گیرد (رحمانی و علیزاده، ۱۳۸۹).

پیوند میان گردشگری و ورزش نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد کرده که ساختار جدید و جامعی برای پر کردن اوقات فراغت و تفریح همراه بانشاط روحی و جسمی انسان به وجود آورده است. نقش گردشگری به عنوان منبع جدیدی برای اشتغال، کسب درآمد، دریافت های مالیاتی بیشتر، جذب ارز و تقویت زیرساختارهای اجتماعی که موجب رشد و توسعه دیگر صنایع می شود، در مطالعات متعدد تأیید شده است. ورزش همچون دیگر عوامل جلب کننده، یکی از جذابیت های گردشگری است، با این تفاوت که جلب کننده ای منحصر به فرد است. ورزش این توانایی را دارد که گردشگران زیادی را به خود جلب کند. بنابراین رویدادهایی که دربردارنده ی ورزش هستند، خود نوعی جذابیت به شمار می آیند و به عنوان يك عامل جلب کننده گردشگری به شهر یا کشور مقصد عمل می کند (موسوی گیلانی و همکاران، ۱۳۹۱).

پژوهش ها نشان می دهد که گردشگری ورزشی یکی از بخش هایی است که در تمام دنیا در صنعت گردشگری بیشترین رشد را داشته و ظرفیت اقتصادی زیادی دارد. با توجه به مرتبط بودن انتخاب یک محل برایگردشگری با فعالیتهای ورزشی موجود در آن یکی از حیطه هایی که به گسترش گردشگری در کشور کمک می کند، مسابقات و رویدادهای ورزشی است که سبب جلب تعداد زیادی گردشگر خواهد شد. برای توسعه گردشگری ورزشی در کشور، مؤلفه هایی مانند بازاریابی، شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها، پژوهش، آموزش و تعلیم نیروی انسانی، حمایت سیاسی و قانونی، مدیریت و هماهنگی، فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش، زیرساخت ها و اماکن و تأسیسات باید در نظر گرفته شوند(احسانی و همکاران، ۱۳۸۹).

رشد و رواج روزافزون مسافرت های تفریحی مرتبط با ورزش و رواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم

حتی در مسافرت به ورزش علاقه مند شوند. گیبسون (۱۹۹۸) گردشگری ورزشی را مسافرت از محل اقامت به

مکان موردنظر به منظور شرکت در يك فعالیت ورزشی رقابتی، فعالیت ورزشی به منظور پر کردن اوقات فراغت،

دیدن از فعالیتهای ورزشی یا شرکت در جذابیت های ورزشی تعریف می کند (موسوی گیلانی و همکاران، ۱۳۹۱). گردشگری ورزشی از دیدگاه گیبسون (۲۰۰۵) سه نوع است و سه رفتار عمده را در برمی گیرد:

۱) شرکت کردن (گردشگری ورزشی فعال). ۲) تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد یا غیرفعال). ۳) بازدید

کردن از جذابیت های مشهور مربوط به ورزش

مثل: بازدید از شخصیت های ورزشی، موزه های ورزشی، ورزشگاه های مهم و غیره (گردشگری خاطرات ورزشی). در کل گردشگري ورزشي بر توسعه شهري تأثیر بسزايي دارد. با توجه به اهمیت و اعتبار این دو مقوله (گردشگري و ورزش)، متصدیان و مسئولین بخش ورزش و گردشگري براي رسيدن به اهداف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگی و سیاسی خود متوسل به گردشگري ورزشي شده اند. ورزش به عنوان پدیده ای که با رقابت و فعالیت سروکار دارد و گردشگري به عنوان تجربه ای شاد و سرگرم کننده، دو سیستم ویژه ای هستند که رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند (محمودی یکتا و همکاران،1391)


موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 16


سیستم آموزش کمکی مبتنی بر بازی برای بهبود اختلال ادراکی بصری در کودکان مبتلا به اختلالات رشدی:
5 آذر 1397 ساعت 16:17 | بازدید : 286 | | ( نظرات 0 )

 

                                                                      چکیده:

هدف اصلی این مطالعه، توسعه و ارزیابی یک سیستم آموزش کمکی در بازی (GBATS) در آموزش ویژه برای بهبود اختلال ادراکی بصری در کودکان مبتلا به اختلالات رشد است. برنامه کاربردی GBATS در مرحله اول مطالعه طراحی شده است. به منظور بررسی اثربخشی GBATS، 60 شرکت کننده با اختلال ادراکی تصویری به صورت تصادفی به گروه تجربی یا گروه کنترل (هر کدام 30 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایشی GBATS را دریافت کرد در حالی که گروه کنترل برنامه تمرینی بصری تصویری (CVPTP) را دریافت کرد. هر دو GBATS و CVPTP در دو جلسه 30 دقیقه ای در هفته برای 8 هفته تجویز شدند. معیارهای پس از مداخله عبارت بودند از: آزمون مهارت ادراکی بصری، نسخه سوم، مقیاس رفتار سازگاری وینلند و ارزیابی عملکرد دانشکده در مرحله بعد از مداخله، گروه GBATS به طور معنی داری از گروه CVPTP در هر سه اقدامات بهتر عمل کرد. به طور خاص، کودکان در گروه GBATS بهبود قابل توجهی در بهبود نشان داد در بهبود بصری بصری نشان داد عملکرد. گروه GBATS نیز بهبود قابل توجهی در رفتارهای تطبیقی و عملکرد مدرسه نشان داد. مطالعه حاضر نشان می دهد که GBATS می تواند به عنوان یک برنامه آموزشی برای سایر مداخلات واجب که می تواند برای درمان اختلال عملکرد ادراکی بصری در کودکان موثر باشد، مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

1-مقدمه :

ادراک بصری به عنوان کل پروسه ذهنی مورد نیاز برای درک و شناخت محرک های بصری تعریف شده است (Schneck,2012)،.نقص در ادراک بصری در کودکان مبتلا به اختلالات مختلف مانند اختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD) شین، کیم، چو و کیم، 2003)، اوتیسم (بولته، هوبل، دیورکس، هولتمن و پوستکا، 2008) رایج است. فلج مغزی (باومین و کاوک،2010) و ضعف های ذهنی (دی بلزی، الیا، بوونو، راماکر و نووو، 2007؛ اسنک، 2010) و می تواند عمیقا بر توانایی انجام مراقبت های شخصی و کارآموزی مناسب سن باشد (Feder & Majnemer، 2007؛ نوربخش ، 2006)از این رو، درمان موثر برای افزایش عملکرد ادراکی بصری اهمیت اساسی برای فعال کردن کودکان با این معلولیت برای انجام کارهای روزانه لازم برای ورود به جامعه است که می تواند بار اجتماعی فعلی و آینده این جمعیت را کاهش دهد. (Wuang & Niew, 2005).


موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 10


اثرات کوتاه مدت مداخله مدرسه بر پیشرفت دانش آموزان شواهدی از اختلال
3 آذر 1397 ساعت 10:25 | بازدید : 237 | | ( نظرات 0 )

چکیده :

ما از تغییرات ناشی از ادغام مدرسه در دانمارک از سال 2010 تا 2011 استفاده می کنیم تا تاثیرات بر موفقیت دانش آموزان را که توسط نمرات آزمون اندازه گیری شده است، مورد بررسی قرار دهیم. برای هر دانش آموز، نمرات ثبت نام و تست قبل از ثبت نام در  مدرسه تا چهار سال بعد دریافت شد  که دستیابی به دانش آموزان در مدارس نزدیک، در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار می گیرد. علاوه بر این، دانش آموزان ابتدا در مدارس کوچک ثبت نام کرده اند که بیشترین تاثیرات زیان آور را تجربه می کنندبه نظر می رسد اثرات در طول زمان تضعیف می شود، و این نشان می دهد که بخشی از این اثر ناشی از اختلال است.

1-مقدمه :

در سال های اخیر، سیاست گذاران در سراسر جهان تغییرات ساختاری در مدارس و دانش آموزان را تحمیل کرده اند تا پیشرفت دانش آموزان را که تغییرات بزرگ و کوچکی در محیط یادگیری فعلی دانش آموزان را شامل می شوند و از تثبیت مدرسه اصلی تا تغییرات جزئی در کمیت یا کیفیت از ورودی ها در اقتصاد آموزش و پرورش، اندازه مدرسه، علاوه بر نسبت دانش آموز و معلم، اندازه کلاس، و مدارک تحصیلی معلمان، یکی از ورودی های بسیاری در عملکرد تولید آموزشی است. تحصیلات در حال رشد در مورد تاثیرات علیه هر یک از این ابزارهای سیاست در دستیابی به دانش آموزان در میان مدت و بلند مدت وجود دارد، اما در مورد میزان تاثیر منفی کوتاه مدت بر روی محیط یادگیری دانش آموزان در هنگام اجرای تغییرات می باشد .

 

برچسب‌ها: , ,

موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 10


بررسی شبکه های مغز در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی با استفاده از رویکرد نظری گراف
3 آذر 1397 ساعت 9:16 | بازدید : 253 | | ( نظرات 0 )

چکیده :

در این مطالعه شبکه های مغز در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD) مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات الکتروانسفالوگرافی (EEG) از 16 کودک مبتلا به ADHDگروه ADHD و 16 کودک سالم گروه کنترل آزمون عملکرد مداوم بصری برای ساختن شبکه هدایت عصبی هر موضوع با استفاده از داده های سیگنال EEG، روش هماهنگی ترکیب و تئوری گراف استفاده شد. سپس تفاوت پارامترهای توپولوژی شبکه مغز بین دو گروه (تست دو نمونه ای) مقایسه شد و مغز ADHD نقص های قابل توجهی در سمت چپ لاینالیزه کردن شبکه های عصبی را نشان می دهد. این نتایج نتیجه گیری از مدل شناختی پر انرژی را پشتیبانی می کند.


موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 10


بررسی مقایسه ای خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب دانش آموزان عادی و تیزهوش
25 فروردين 1397 ساعت 17:01 | بازدید : 832 | | ( نظرات 0 )

بیان مسأله اساسی تحقیق:

پیشرفت تحصیلی و مسایل مربوط به آن یکی از دغدغه های اصلی نظام آموزش و پرورش کشورهاست چرا که مسئولین و تصمیم گیرندگان

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سراسردنیا توسعه و پیشرفت جامعه شناسان را در توسعه و پیشرفت نظام آموزشی می دانند

و این توسعه و پیشرفت از طریق پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدرسه و کلاس درس عملیاتی می گردد. هنگامی که فرد نسبت به کار آمدی

، توانایی و استعداد خود در شرایط انسان دچار نگرانی و تردید می شود می توان از سلامت روان یا عدم سلامت روان سخن گفت (کاویانی و همکاران 1370).

یکی از عوامل موثر بر کیفیت روانی انسان و خصوصیات عاطفی وی چگونگی قضاوت او در مورد خودش  می باشد. رفتار جدید،

شخصی، محیط و رفتا فرد به طور تعاملی عمل می نمایند تا رفتارهای بعدی را تعیین نمایند (امرابیان، 1383).

دانش آموزان دارای تفاوتهای فراوانی هستند که این تفاوت ها در آموزش نقش اساسی دارند، آنها از نظر یادگیری، توانایی کارآمدی

و توانایی تفکر منطقی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارند، در برابر مشکلات و چالشها نیز با شیوه های متفاوتی برخورد می کنند،

برخی از دانش آموزان دنبال کارهای جدید و لذت بخش می روند برخی دیگر کارهای قبلا آزمایش شده و مطمئن را ترجیح میدهند.

به عبارت دیگر، یادگیرندگان از نظر شخصیتی، نگرشها، واکنشهای هیجانی و سبک های شناختی با همدیگر متفاوتند.

مدارس ویژه دانش آموزان سرآمد یا تیزهوش دارای شرایط خاص پذیرش دانش آموزان خود هستند و این دانش آموزان دارای

محیط آموزشی متفاوت نسبت به دانش آموزان مدارس عادی می باشند. چنین عواملی احتمالاً می تواند موجب تفاوت بین ویژگی های

شخصیتی و بهداشت روانی این دو گروه دانش آموزان و دانش پژوهان باشد (حق شناس، 1385).

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

مسأله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و پروش است و تمام کوشش های این نظام

، در واقع برای پوشاندن جامه ی عمل به این امر است (کهریزی، 1389).

موفقیت دانش آموزان در مدرسه، هدف اصلی هر نظام آموزشی است. موفقیت در مدرسه، کسب تجربه های مناسب در کلیه ابعاد رشد شناختی

، عاطفی، اجتماعی رفتاری و زیستی را شامل می شود. کسب این تجربه ها در مدرسه می تواند بر زندگی حال و آینده ی کودکان و نوجوانان

تأثیر سرنوشت سازی داشته باشد (ظهره وند، 1389).

هدف کلی:

بررسی مقایسه ای خلاقیت، خود کارآمدی تحصیلی و اضطراب دانش آموزان مدارس استعداد درخشان با مدارس عادی مقطع متوسطه ی

اول آموزش و پرورش شهرکوهبنان – سال 95-94


موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 34


پروپوزال بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس
25 فروردين 1397 ساعت 16:50 | بازدید : 577 | | ( نظرات 0 )

بیان مساله

مساله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت است

.از برجسته ترین ویژگی های صاحبان تفکر واگر او افراد اخلاق ،داشتن اعتماد به نفس واحساس خود ارزشمندی بسیار بالاست .

عزت نفس همیشه یک نیاز شخصی ضروری بوده که دردهه آخر قرن حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است .

بررسی درباره شکست های شغلی نشان می دهد که یکی از دلایل محرز این شکستها (ترس از تصمیم گیری)است

.تمام کسانی که در هر درجه و مقام قرار دارند،از سطح مدیران عالی رتبه تا کارکنان صفوف مقدم به عزت نفس بیشتر

احتیاج دراند و توجه به این نکته برای درک بیکاری سطح بالا ضرورت دارد مفهوم عزت نفس نباید با مفهوم خود

اشتباه شود .خود پنداره عبارت است از مجموعه ویژگیهایی که فرد برای توصیف خویشتن بکار می برد.

یک فرد ممکن است خودش را یک فوتبالیست خوب،علاقمندبه داستانهای علمی بداند که اینها  محتوای خود پنداره

را تشکیل می دهند و اما عزت نفس عبارت از ارزشی است که اطلاعات درون خود پنداره برای فرد دارد واز

اعتقادات فرد در مورد تمام صفات وویژگیهایی  که دراو هست ناشی می شود مفهوم افسردگی  از دیدگاه آسیب شانسی

یک حالت درونی است که باغمگینی ،بیحوصلگی ،دلتنگی یا دل گرفتگی ظاهر می شود وشامل یک طیف وسیعی است

که در یک سر این طیف حالات طبیعی ودر سوی  دیگر آن حالتهای کاملا بیمار گونه قرار دارد. برای بیماری افسردگی

تب مثال خوبی است: به دنبال  در بخشی از بدن،آماس بوجود می آید این آماس موجب تظاهراتی از تنش می گیردد

که خود را به شکل تب بروز میدهد اما تب نیز به نوبه خود مکانیسم های دفاعی بدن را بر می انگیزد مانند:

ضرورت تحقیق

مسئله اشتغال و بیکاری در طبقه عوامل اجتماعی قرار دارد که میتوانند در حالات و بیماریهای روانی تاثیر گذار باشد

.بیکاری یا از دست دادن شغل به عنوان یک رویداد مخصوصا  دربین مردان که وظیفه تامین  معاش خانواده برعهده

آنهاست ودرجامعه از آنان  انتظار داشتن شغل می رود می توانند تاثیر زیادی در روحیات آنها داشته باشد.

فرضیه های تحقیق

1- سطح عزت نفس در گروه دانشجویان شاغل بالاتر از گروه دانشجویان بیکار می باشد.

2- میزان افسردگی در گروه دانشجویان بیکار بالاتر از گروه دانشجویان شاغل می باشد.


موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 18


پروپوزال با موضوع مشکلات موجود در صنعت گردشگري شهر شيراز در ارتباط با محدوديت مراكز اقامتي
22 فروردين 1397 ساعت 14:02 | بازدید : 356 | | ( نظرات 0 )

بیان طرح مسأله

انسانها در طول دورههاي مختلف زندگي خود براي ديدن جذابيتهاي طبيعي، كشف فرصتهاي اقتصادي، بهرهمندي از امكانات زيستي مناسبتر، آگاهي از تنوعهاي قومي و فرهنگي و ديدار اقوام و آشنايان و بازديد از مكانهاي تاريخي و باستاني بار سفر بستهاند و مشكلات راه را نيز تحمل كردهاند و ازاينرو ميتوان گفت كه گردشگري قدمتي به بلندي تاريخ از لحاظ : بشر دارد كه حاكي از اهميت تاريخي اين صنعت است (جليل وند، 1388)

اقتصادي نيز گردشگري در اقتصاد جهاني از اهميت بالايي برخوردار است و يكي از منابع مهم درآمدهاي ارزي هم - براي جوامع پيشرفته و هم براي كشورهاي درحالتوسعه- مي باشد؛ اهميت صنعت گردشگري براي اينگونه كشورهاي بهقدري بالاست كه بخش بزرگي از برنامه-ريزي ها و سرمايهگذاري ها را به خود اختصاص داده است و نيازمند انجام مطالعات فراوان براي رشد و توسعهي اين صنعت در سطوح ملي و بينالمللي است (رنجبريان، 1385)

اين صنعت در سال 2012 با رشد 4 درصدي نسبت به سال 2011 مواجه بوده است درصد توليد ناخالص داخلي جهاني را صنعت گردشگري ايجاد كرده است. اين / بيشتر از 34درصد كلّ اشتغال جهاني  2ميليون شغل در سراسر جهان ايجاد نموده كه حدود012 ). در قرن بيستويكم پيشرفت فناوري ، را شامل ميشود (سازمان جهاني گردشگريموجب ميشود كه وقت انسان بيش از پيش، آزاد و ثروت او افزون گردد و زمان بيشتري را صرف اوقات فراغت خود نمايد. درواقع نيمهي دوم قرن بيستم را بايد عصر صنعت گردشگري ) از سوي ديگر رشد صنعت گردشگري در ابعاد داخلي و خارجي : نام نهاد (جليل وند، 1388)

برچسب‌ها: , ,

موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 13
|
مجموع امتیاز : 44


پروژه برنامه ريزي توليد ( اجراي سيستم توليد به هنگام JIT )
22 فروردين 1397 ساعت 13:01 | بازدید : 409 | | ( نظرات 0 )

چکیده :

 

توليد بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT )  امروزه بعنوان يک تکنيک جدید برنامه ریزی تولید و نيز نگرش فلسفي مديريت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.

بطور كلي JIT نوعي فلسفه توليدي است يا يك هدف بسيار ساده يعني:" اقلام مورد نياز را با كيفيت مورد نياز، به مقدار مورد نياز و دقيقا در زمان مورد نياز" توليد كنيد.

تقسيم بندي هاي انجام شده در ادبيات موضوع JIT دامنه گسترده‌اي در برمي‌گيرد از جمله :JIT بعنوان يک استراتژي ،JIT بعنوان مديريت کنترل موجودي ، مجموعه‌هاي خريد JIT و مديريت توليد JIT استقرار  .

برچسب‌ها: , ,

موضوعات مرتبط: , ,

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 30


مطالب مرتبط با این پست
تبلیغات
ارشیو کامل پایان نامه ،پروپوزال ،مقالات فارسی و انگلیسی
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری :
رمز عبور :

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتی
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
آخرین کاربران
آخرین مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
دیگر موارد
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاری مجدد)
تبادل لینک هوشمند
عنوان لینک :
توضيحات :
آدرس لینک :
کد امنیتی
کد امنیتی :
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 15
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 2
:: باردید دیروز : 18
:: بازدید هفته : 20
:: بازدید ماه : 33
:: بازدید سال : 59574
:: بازدید کلی : 59574